COOPERATION: Skúsenosti firiem s uplatnením superodpočtu na výskum a vývoj

24. októbra 2023, 13:45 - 14:30

Panelová diskusia priblíži skúsenosti slovenských firiem s uplatňovaním superodpočtu na výskum a vývoj.

Dozviete sa, ako funguje tento motivačný nástroj na podporu výskumu a vývoja v praxi, a nie len od odborníkov zo spoločnosti Ayming, ale aj od predstaviteľov slovenských spoločností, ktoré si celým procesom prešli.

Cieľom je oboznámiť účastníkov s touto možnosťou, ktorá môže výrazným spôsobom pomôcť pri financovaní výskumno-vývojových aktivít v spoločnostiach, na pozadí dlhoročných skúseností z praxe, ktoré Ayming získal pri príprave viac ako 1 900 projektov VaV, ktoré klientom prieniesli úsporu viac ako 100 mil. eur.

Rečníci

Denisa Kanásová
24. októbra 2023, 13:45 - 14:30, PÓDIUM 1
Roman Kukuča
24. októbra 2023, 13:45 - 14:30, PÓDIUM 1
Jaroslav Bukovina
24. októbra 2023, 13:45 - 14:30, PÓDIUM 1
Marek Repko
24. októbra 2023, 13:45 - 14:30, PÓDIUM 1
Michal Belko
24. októbra 2023, 13:45 - 14:30, PÓDIUM 1