Marek Repko

Marek Repko je absolventom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Už 5. rok pracuje s top inovatívnymi spoločnosťami na Slovensku prostredníctvom superodpočtu na výskum a vývoj. V spoločnosti Ayming, ktorá sa venuje financovaniu inovácií už viac ako 35 rokov, najmä prostredníctvom odpočtu na výskum a vývoj, začínal ako konzultant pre inovácie a v súčasnosti pracuje na pozícii Head of Operations.

Na Slovensku sa Ayming venuje superodpočtu od úplných začiatkov. Spoločnosť ho pomohla uplatniť viac než 1200 projektom výskumu a vývoja z rôznych oblastí, v hodnote viac než 100 mil. €. Okrem daňového odpočtu na výskum a vývoj sa Ayming venuje aj poradenstvu v oblasti dotácií a patent boxu.

Prezentačný blok