Lenka Litváková

Mgr. Dipl. Ing. Lenka Litváková

Študovala na Fakulte hospodárskej informatiky EUBA, v študijnom odbore Poistná matematika, ktoré ukončila v roku 2003 a štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 2008. Od roku 2003 je členkou Slovenskej komory patentových zástupcov a od roku 2012 členkou Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2013 je taktiež oprávneným Európskym patentovým zástupcom pred Európskym patentovým úradom (EPO), oprávneným zástupcom pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a oprávneným zástupcom pred Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Je spoločníčkou a konateľkou spoločnosti patentových zástupcov LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Venuje sa známkovému i patentovému právu, ako i sporom v oblasti priemyselných práv.

Prezentačný blok