Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences"

10:30 –  11:45 (panelová diskusia)

  • Mgr. Dipl. Ing. Lenka Litváková , patentová zástupkyňa
  • Michal Jordán, patentový zástupca, PatentEnter s.r.o.
  • Ing. Lukrécia Marčoková, riaditeľka patentového odboru, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Moderátor: Jaroslav Noskovič, CVTI SR

Rečníci

Lukrécia Marčoková
20. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 1
Lenka Litváková
20. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 1
Jaroslav Noskovič
20. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 1
Michal Jordán
20. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 1