Michal Jordán

Je absolventom Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií na VUT v Brne a Fakulty biomedicínskeho inžinierstva na ČVUT v Prahe.

Už počas svojho štúdia pracoval v spoločnosti Linet, najskôr ako vývojár elektroniky, neskôr ako manažér oddelenia pre inovácie a duševné vlastníctvo. Získal tak medzinárodné skúsenosti v oblastiach: ochrany duševného vlastníctva, riadenia vývojových projektov, a tiež v rámci vyhodnocovania inovatívnych nápadov z pohľadu možného uplatnenia sa na trhu. Aj vďaka týmto skúsenostiam kladie vždy dôraz na to, aby ochrana duševného vlastníctva nastúpila tam, kde to pre majiteľa má skutočný zmysel.

Neskôr vystupoval ako lektor v oblasti duševného vlastníctva na rôznych konferenciách a seminároch. Od roku 2011 napr. školil v rámci projektu CzechAccelerator agentúry CzechInvest mladej firmy expandujúcej do zahraničia. V súčasnosti pôsobí tiež ako expert v JIC (Jihomoravské Inovační Centrum), kde koučuje technologické firmy z Juhomoravského kraja.

Michal bol vybraný nezávislou platformou IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals 2018 medzi ôsmych odporúčaných patentových zástupcov v Česku. Ako patentový zástupca sa dnes špecializuje na oblasť rešerší, patentovú čistotu a ochranu technických riešení. Je oprávnený na zastupovanie vo veciach patentov, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov či ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), a tiež pred Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Prezentačný blok

2020
(10:30 – 11:45) Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences” (LS 1)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER