Alexandra Gačevičová

Alexandra vyštudovala medzinárodné vzťahy a politické vedy na Leidenskej univerzite v Holandsku (MSc.) a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Bc.).

Alexandra pôsobila v súkromnom aj verejnom sektore.  Okrem iného, absolvovala stáž v Európskom parlamente v Bruseli, 2 roky pracovala ako ekonomický a obchodný poradca na Veľvyslanectve SR v Haagu a manažovala dve jazykové školy na Slovensku.

Od roku 2018 pracuje pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), momentálne vo funkcii manažérky pre výskum a transfer technológií. Alexandra v roku 2019 vytvorila a odvtedy vedie projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. Vďaka projektu už vzniklo 67 prepojení medzi firmami a fakultami v oblasti 167 konkrétnych návrhov na spoločné výskumno-vývojové projekty, záverečné práce z praxe či stáže.  Popri tejto agende Alexandra  poskytuje asistenciu investorom pri vyhľadávaní vhodnej lokality na realizáciu ich investičného zámeru a prepája ich na lokálnych aktérov ako samosprávy, univerzity, developerov atď.

SARIO je štátnou organizáciou pôsobiacou pod Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Poslaním agentúry je  lákať na Slovensko investície s vysokou pridanou hodnotou a prispievať k regionálnemu rozvoju krajiny. SARIO taktiež podporuje slovenské firmy, a pomáha im prenikať na globálne trhy. Víziou agentúry je pomôcť transformovať Slovensko na technologicky sofistikovanú, inovatívnu krajinu a stať sa silným partnerom pre spoločnosti zvažujúce investíciu v strednej Európe. Všetky služby SARIO sú bezplatné.

Prezentačný blok

2020
(10:30 – 11:30) Veda a inovácie v praxi (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER