Matúš Medvec

Matúš Medvec vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, manažment (MBA) na Univerzite Staffordshire a taktiež absolvoval študijný pobyt na Sorbone v Paríži. Počas štúdia, ako aj praxe, sa zameriaval na viaceré oblasti práva, ako aj jeho prepojenie so svetom financií a manažmentu. Svoju kariéru začal v advokátskej kancelárii, kde sa okrem iného venoval aj právu duševného vlastníctva, neskôr pôsobil v centrálnej banke a Banke pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji. Okrem toho pôsobil ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Komenského. Momentálne pôsobí ako predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Prezentačný blok

2020
(10:30 – 11:30) Veda a inovácie v praxi (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER