Jaroslav Leitmann

Pôsobí ako projektový manažér v poradenskej spoločnosti Civitta Slovakia, a. s. Momentálne zastrešuje organizáciu prvého slovenského akceleračného programu zameraného na podporu startupov v oblasti digitálneho zdravotníctva. Počas magisterského štúdia na University College London sa primárne venoval téme reformy zdravotníctva a vzniku medzinárodných regulačných rámcov v zdravotníctve.

Prezentačný blok

2020
(13:00 – 14:15) Otvorené inovácie: Ako rýchlo je možné zdigitalizovať zdravotníctvo? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION