Veronika Šramová

Ing. Veronika Šramová, PhD. je zodpovedná za aktivity Technologického inkubátora Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je súčasťou Centra pre transfer technológií UVP UNIZA. V rámci svojej činnosti sa orientuje na pomoc startupom a inovačným projektom v primárnej fáze ich rozvoja. Ako výskumný pracovník je zapojená do viacerých výskumných a rozvojových projektov.

Prezentačný blok