Pomáhajú inkubátory pri vzniku firiem?

14:30 – 15:45 hod. (diskusný blok)

Na celom Slovensku vznikli posledné roky univerzitné inkubátory. Ich hlavným cieľom bolo podporiť novovznikajú firmy, ktoré vznikajú na univerzitnej pôde a prispieť tak k technologickému transferu do praxe. Čo sa za posledné roky podarilo? Čo zostávajú najväčšie výzvy na ďalších 5 rokov? Ako ich prekonať? Môžeme sa niečo naučiť od susedských krajín?

  • Martina Vavreková,  Inqb – Univerzitný technologický inkubátor STU
  • Ing. Veronika Šramová, PhD., Technický inkubátor UVP Žilinskej univerzity v Žiline
  • doc. Ing. František Jakab, PhD., Startup Centrum TUKE
  • Maxim Dužek, spolumajiteľ Podnikni to!

Moderátor: Michal Laco, Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Veronika Šramová
20. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
František Jakab
20. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
Maxim Dužek
20. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
Martina Vavreková
20. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
Michal Laco
20. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1