Martina Vavreková

Mag. Martina Vavreková vyštudovala Obchodnú fakultu a Fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Po štúdiu pracovala v rodinnom podniku, kde získala praktické skúsenosti s podnikaním od založenia firmy, rastu, financovania, due diligence, predaja, až po jej likvidáciu.

V období 11/2017 – 08/2020 viedla Univerzitný technologický inkubátor STU – InQb. Jej hlavnými činnosťami na tejto pozícii bolo mentorovanie startupov: dohadzovanie kontaktov, pomoc so začlenením do startup komunity, hľadanie vhodného partnera pre rozbeh firmy.

V rámci pôsobenia v InQb je spoluzakladateľkou projektu startupového mestečka TOUCH4STU (od 2019). Cieľom je vybudovať za pomoci komerčnej firmy TOUCH4IT kontajnerové mestečko v priestoroch študentského areálu v Mlynskej doline. Inšpiratívne miesto, kde budú pracovať študenti, pedagógovia, vedci a dobrovoľníci z komerčných firiem na spoločných projektoch, z ktorých môžu neskôr vzniknúť zaujímavé firmy s priamou väzbou na univerzitu. Ako inšpiráciu navštívila spolu s vedením STU a partnermi projektu jednu z najlepších univerzít na svete – Aalto University v Helsinkách.

Od 2020 sa s vedením STU aktívne podieľala na založení platformy IMPULZ CORONA STU – priestor na virtuálnu spoluprácu STU s Univerzitou Komenského, SAV a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v tomto ekosystéme a chcú pomôcť riešiť pandémiu COVID-19.

Je tiež zakladateľkou projektu „Zdravé dieťa“. Jeho cieľom je znížiť chorobnosť škôlkarov na základe ranného filtra, dezinfekcie, hygieny a prevencie vo forme športu so študentami FTVŠ. V priebehu jedného roka sa vďaka opatreniam podarlo znížiť chorobnosť v Materskej škole v Dúbravke na Bazovského ulici o polovicu a odhalili aj jedného diabetika. Odbornú záštitu nad projektom prevzal riaditeľ DFnsP Kramáre p. Kužela a Regionálny úrad mesta Bratislavy a v poslednej fáze aj Magistrát mesta Bratislava.

Prezentačný blok

2020
(14:30 – 15:45) Pomáhajú inkubátory pri vzniku firiem? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION