Michal Borza

Michal Borza už viac 10 rokov pracuje v oblasti financovania malých a stredných podnikov, riadenia projektov a procesov. V startupovom ekosystéme pomáha pri raste nových projektov. V súčasnosti pôsobí ako investičný manažér fondu rizikového kapitálu pre Fond inovácií a technológií a zároveň je členom exekutívnych alebo dozorných orgánov viacerých spoločností.

Prezentačný blok

2020
(13:00 – 14:15) Biznis súvisiaci s transferom technológií v budúcnosti – bude nový alebo rovnaký? (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER