Michal Borza

Michal Borza už viac 10 rokov pracuje v oblasti financovania malých a stredných podnikov, riadenia projektov a procesov. V startupovom ekosystéme pomáha pri raste nových projektov. V súčasnosti pôsobí ako investičný manažér fondu rizikového kapitálu pre Fond inovácií a technológií a zároveň je členom exekutívnych alebo dozorných orgánov viacerých spoločností.

Prezentačný blok