Zuzana Hečko

Zuzana Hečko sa špecializuje na právo v oblasti duševného vlastníctva a technológii. Zdravotné technológie, zariadenia a digitalizácia zdravotníctva ako takého, sú témy, ktorými sa v práci zaoberala v poslednej dobe najviac.

Prezentačný blok

(13:00 – 14:15) Otvorené inovácie: Ako rýchlo je možné zdigitalizovať zdravotníctvo? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION