Dáša Dercová

Dáša Dercová ma široké medzinárodné skúsenosti s digitálnymi projektami v zdravotníctve. V posledných rokoch sa venovala rozvoju súkromných digitálnych platforiem na zefektívnenie diagnostiky, manažmentu pacientov a kontaktu medzi doktormi a pacientami. Momentálne vedie digitálnu transformáciu Roche na Slovensku.

Prezentačný blok

2020
(13:00 – 14:15) Otvorené inovácie: Ako rýchlo je možné zdigitalizovať zdravotníctvo? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION