Dáša Dercová

Dáša Dercová ma široké medzinárodné skúsenosti s digitálnymi projektami v zdravotníctve. V posledných rokoch sa venovala rozvoju súkromných digitálnych platforiem na zefektívnenie diagnostiky, manažmentu pacientov a kontaktu medzi doktormi a pacientami. Momentálne vedie digitálnu transformáciu Roche na Slovensku.

Prezentačný blok