Lucia Moncman

Osobná trénerka, skupinová trénerka, certifikovaná lektorka cvičenia s kočíkom, zakladateľka MAMA FIT PROJEKTU STROLLERING  ® – cvičenie pre mamičky s deťmi. Titul Mgr. Fakulta Telesnej Výchovy a Športu, Univerzita Komenského Bratislava – odbor kondičné trénerstvo.

Tréner plávania I. triedy – Trénerská akadémia – FTVŠ Univerzita Komenského, Bratislava. Ocenenie v súťaži Fitleader 2018 – skupinový tréner, hlas verejnosti. Aktívna, od mala športujúca dvojnásobná mamička. Členka reprezentácie Slovenskej republiky v softballe, ktorému sa aktívne venovala 19 rokov.  Skupinový tréner v Mrs. Sporty Bratislava. Inštruktor a tréner v Little Gym Bratislava /gymnasticko- pohybové aktivity pre deti. Inštruktor plávania pre materské škôlky a lektorka aquababy / Plavecká akadémia. Osobný tréner vo FitUP Bratislava. Externý tréner a výživový poradca pre Multisport Slovakia / Benefit system s.r.o. a obchodný asistent pre Multisport Slovakia / Benefit system s.r.o.

Prezentačný blok

2020
(12:30 – 13:30) Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION