Stanislav Hric

Stanislav Hric je podnikateľ z Trnavy. V roku 2011 založil „Detské jasle Tulipán“ v Trnave a v roku 2014 súkromnú materskú škôlku „Kúzelná škôlka“. 

Aktuálne zamestnáva v oboch prevádzkach približne 20 zamestnancov a poskytuje dennú starostlivosť pre asi 80 detí predškolského veku. Inovácie sú pre jeho firmu nutnosťou nielen v neštandardných podmienkach.

Prezentačný blok