Stanislav Hric

Stanislav Hric je podnikateľ z Trnavy. V roku 2011 založil „Detské jasle Tulipán“ v Trnave a v roku 2014 súkromnú materskú škôlku „Kúzelná škôlka“. 

Aktuálne zamestnáva v oboch prevádzkach približne 20 zamestnancov a poskytuje dennú starostlivosť pre asi 80 detí predškolského veku. Inovácie sú pre jeho firmu nutnosťou nielen v neštandardných podmienkach.

Prezentačný blok

2020
(12:30 – 13:30) Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION