Radoslav Repa

Radoslav Repa strávil väčšinu svojej kariéry vo verejnej sfére so zameraním na rôzne oblasti IT. V súčasnosti sa zameriava na finálnu fázu realizácie iniciatív Stratégie digitálneho jednotného trhu, ako aj na implementáciu novo prijatej Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030.

Prezentačný blok

2020
(13:00 – 14:15) Otvorené inovácie: Ako rýchlo je možné zdigitalizovať zdravotníctvo? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION