Radoslav Repa

Radoslav Repa strávil väčšinu svojej kariéry vo verejnej sfére so zameraním na rôzne oblasti IT. V súčasnosti sa zameriava na finálnu fázu realizácie iniciatív Stratégie digitálneho jednotného trhu, ako aj na implementáciu novo prijatej Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030.

Prezentačný blok