Otvorené inovácie: Ako rýchlo je možné zdigitalizovať zdravotníctvo?

13:00 – 14:15 hod. (diskusný blok)

Na Slovensku vznikajú nové iniciatívy, ktoré sa snažia zrýchliť adopciu nových a inovatívnych riešení v zdravotnom systéme. Jednou s takýchto iniciatív je napríklad akceleračný program HealthCare Lab. Ako je možné efektívne naštartovať spoluprácu medzi univerzitami, trhom a startupmi? Čo dokáže prispieť k tomu aby sa Slovenské zdravotníctvo zdigitalizovalo rýchlejšie?

Moderátor: Jaroslav Leitmann, Civitta Slovakia, a.s.

Rečníci

Martina Antošová
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Lujza Bubánová
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Radoslav Repa
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Zuzana Hečko
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Dáša Dercová
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Jaroslav Leitmann
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION