Martina Antošová

Martina Antošová je popredná vedecká pracovníčka na Univerzite Komenského v Bratislave a riaditeľka Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja (CEVED) na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, UK v Bratislave, kde sa zameriava na podporu vedy a výskumu. Má skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, transferu technológii čí vzdelávania v oblasti vedy a techniky.

Prezentačný blok