Martina Antošová

Martina Antošová je popredná vedecká pracovníčka na Univerzite Komenského v Bratislave a riaditeľka Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja (CEVED) na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, UK v Bratislave, kde sa zameriava na podporu vedy a výskumu. Má skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, transferu technológii čí vzdelávania v oblasti vedy a techniky.

Prezentačný blok

(13:00 – 14:15) Otvorené inovácie: Ako rýchlo je možné zdigitalizovať zdravotníctvo? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION