Frances Paulisch

Dr. Frances Paulisch je zodpovedná za celofiremnú „Softvérovú iniciatívu“ v rámci vývojového centra spoločnosti Siemens Healthineers. Hlavným zameraním jej práce je zlepšenie a posilnenie spolupráce medzi tímami počas celého životného cyklu vývoja softvéru, aby sa dosiahla rýchlosť a flexibilita pri zaručení vysokej kvality. To zahŕňa silné zameranie na kontinuálne dodanie a zmenu kultúry, ktorá s tým súvisí. Vo svojej predchádzajúcej pozícii v spoločnosti Siemens, ako aj v súčasnej pozícii v spoločnosti Siemens Healthineers, bola jedným z kľúčových ľudí programu spoločnosti zameraného na architektúru založenú na rolách. Frances je tiež aktívnym členom globálnej komunity softvérového inžinierstva a hrá aktívnu úlohu na rôznych významných softvérových konferenciách, napríklad na Medzinárodnej konferencii o softvérovom inžinierstve. Získala magisterský titul na univerzite v Purdue a doktorát zo softvérového inžinierstva na univerzite v Karlsruhe.

Dr. Paulisch okrem toho, že pracuje ako Head of Software Initiative, je aj uznávaná vedeckovýskumá pracovníčka s veľmi dobrými ohlasmi na svoju prácu. Krátky opis jej vedeckovýskumného zamerania je možné nájsť na reserarchgate.net.

Prezentačný blok

2020
(9:00 – 10:15) Why is Technology Transfer (Collaboration with Science and Research) Always Good for Business? (LS 1)
2020 - 20. októbra 2020 - 09:00, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER