Marek Kopanický

Je konzultantom odboru investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Spolu so svojimi kolegami poskytuje investorom konzultačné služby v oblasti investičnej pomoci, R&D superodpočtu, vyhľadávaní vhodnej lokality, lokálnych dodávateľov a pod. Študoval hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Ing.) a medzinárodné politické a ekonomické štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe (M.A). Hovorí plynule anglicky a nemecky.

SARIO je štátnou organizáciou pôsobiacou pod Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Je financovaná zo štátneho rozpočtu. Poslaním agentúry je lákať na Slovensko investície s vysokou pridanou hodnotou a prispievať k regionálnemu rozvoju krajiny. SARIO taktiež podporuje slovenské firmy, a pomáha im prenikať na globálne trhy. Víziou agentúry je pomôcť transformovať Slovensko na technologicky sofistikovanú, inovatívnu krajinu a stať sa silným partnerom pre spoločnosti zvažujúce investíciu v strednej Európe.

Prezentačný blok

2020
(11:00 – 12:00) Inovačný potenciál krajov (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 11:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION