Inovačný potenciál krajov

11:00 – 12:00 (diskusný blok)

Aký potenciál pre inovácie skrývajú kraje na Slovensku a aké možnosti pre firmy ponúka štát? V diskusnom paneli získate informácie o možnostiach podnikateľov posunúť svoje firmy v inováciách v jednotlivých krajoch a prehľad o nástrojoch na podporu inovácií a podnikania, ktoré ponúka SIEA, SBA a SARIO na jednom mieste.

Moderátor: Mgr. Artur Šturmankin, SIEA

Rečníci

Michal Műhl
2020 - 20. októbra 2020 - 11:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION
Artur Šturmankin
2020 - 20. októbra 2020 - 11:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION
Marek Kopanický
2020 - 20. októbra 2020 - 11:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION
Eva Repiská
2020 - 20. októbra 2020 - 11:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION