Inovačný potenciál krajov

11:00 – 12:00 (diskusný blok)

Aký potenciál pre inovácie skrývajú kraje na Slovensku a aké možnosti pre firmy ponúka štát? V diskusnom paneli získate informácie o možnostiach podnikateľov posunúť svoje firmy v inováciách v jednotlivých krajoch a prehľad o nástrojoch na podporu inovácií a podnikania, ktoré ponúka SIEA, SBA a SARIO na jednom mieste.

Moderátor: Mgr. Artur Šturmankin, SIEA

Rečníci

Artur Šturmankin
20. októbra 2020 - 11:00, LIVE STREAM 2
Michal Műhl
20. októbra 2020 - 11:00, LIVE STREAM 2
Marek Kopanický
20. októbra 2020 - 11:00, LIVE STREAM 2
Eva Repiská
20. októbra 2020 - 11:00, LIVE STREAM 2