Michal Műhl

Michal Műhl je projektový manažér SIEA. V rámci projektu inovujme.sk pracuje na príprave analytických dokumentov a zbere kvalitatívnych dát. Pôsobí tiež ako lektor inovačných workshopov pre študentov a firmy.

Prezentačný blok

(11:00 – 12:00) Inovačný potenciál krajov (IN)
20. októbra 2020 - 11:00, LIVE STREAM 2