Michal Műhl

Projektový manažér SIEA, zodpovedný za analytické výstupy a kvalitatívne prieskumy v rámci projektu Inovujme.sk.
Spolupracuje tiež na implementácii medzinárodných projektov zameraných na priemysel 4.0 a inovácie. Aktuálne sa podieľa na príprave Európskeho centra digitálnych inovácií EXPANDI 4.0 orientovaného na digitalizáciu priemyslu.

Prezentačný blok

2022 2021 2020
(11:00 – 12:00) Inovačný potenciál krajov (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 11:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION