Ako môže pomôcť sieť európskych inovačných centier transferu technológií?

18. októbra 2022, 13:30 - 14:45

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) budú fungovať ako jednotné kontaktné miesta, ktoré pomôžu spoločnostiam dynamicky reagovať na digitálne výzvy a stať sa konkurencieschopnejšími. Poskytnutím prístupu k technickej expertíze a experimentovaniu, ako aj možnosti „testovať pred investíciou“, EDIH pomáhajú spoločnostiam zlepšovať obchodné/výrobné procesy, produkty alebo služby pomocou digitálnych technológií. Poskytujú tiež inovačné služby, ako napríklad finančné poradenstvo, školenia a rozvoj zručností, ktoré sú potrebné pre úspešnú digitálnu transformáciu. Slovensko má 5 takýchto centier, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti digitalizácie.

Moderátorka: Anna Brziaková, Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Anna Brziaková
18. októbra 2022, 13:30 - 14:45, INNOVATION
Emil Fitoš
18. októbra 2022, 13:30 - 14:45, INNOVATION
František Jakab
18. októbra 2022, 13:30 - 14:45, INNOVATION
Peter Fusek
18. októbra 2022, 13:30 - 14:45, INNOVATION
Michal Műhl
18. októbra 2022, 13:30 - 14:45, INNOVATION
Michal Ivantyšyn
18. októbra 2022, 13:30 - 14:45, INNOVATION