Anna Brziaková

Anna Brziaková je Associate Partner spoločnosti Civitta Slovakia, a. s., kde jej hlavnou expertízou sú finančné nástroje EÚ. Túto podtrhuje viac ako pätnásť rokov skúseností s rôznymi finančnými nástrojmi grantovej politiky EÚ (Európske štrukturálne a investičné fondy, Granty Európskej Komisie, Rámcové programy EÚ, Európska územná spolupráca) s dôrazom na vytváranie komplexných Grantových stratégií za účelom maximalizácie efektívneho čerpania finančných prostriedkov, primárne v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a medzinárodného networkingu. Vo svojom pracovnom portfóliu má aj viac ako pätnásť rokov skúseností s projektovým riadením deep-tech projektov, vrátane riadenia komplexných výskumných tímov a viac ako desať rokov skúseností s manažmentom inovácií a rozvojom strategických partnerstiev.   

Prezentačný blok