Anna Brziaková

Anna Brziaková je Associate Partner v konzultačnej firme CIVITTA, ktorej misiou je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií.

V CIVITTE sú jej hlavnou expertízou finančné nástroje EÚ. Má viac ako pätnásť rokov skúseností s rôznymi finančnými nástrojmi grantovej politiky EÚ (Európske štrukturálne a investičné fondy, Granty Európskej Komisie, Rámcové programy EÚ, Európska územná spolupráca) s dôrazom na vytváranie komplexných grantových stratégií za účelom maximalizácie efektívneho čerpania finančných prostriedkov, primárne v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a medzinárodného networkingu. Vo svojom pracovnom portfóliu má aj viac ako pätnásť rokov skúseností s projektovým riadením deep-tech projektov, vrátane riadenia komplexných výskumných tímov a viac ako desať rokov skúseností s manažmentom inovácií a rozvojom strategických partnerstiev.  

Prezentačný blok

2022
Slávnostné otvorenie
18. októbra 2022, 9:00 - 9:30, TECHNOLOGY TRANSFER
2022 2022 2021