Ako zlepšiť financovanie spolupráce medzi akademickou sférou a priemyslom?

20. októbra 2021, 11:00 - 12:30

(panelová diskusia)

Aké nástroje financovania spolupráce zo štrukturálnych fondov fungovali v poslednom programovom období? Ktoré naopak nefungovali? Aké možnosti financovania budú v období 2021-2027 zo štrukturálnych fondov, Plánu obnovy a Fondu spravodlivej transformácie?

  • Ing. Peter Balík, MA, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), MIRRI SR
  • Mgr. Andrea Uhrínová, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Moderátor: Anna Brziaková, Associate Patrner, Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Anna Brziaková
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, COOPERATION
Andrea Uhrínová
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, COOPERATION
Peter Balík
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, COOPERATION