Peter Balík

Ing. Peter Balík, MA je je generálnym riaditeľom Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Pomáha formovať slovenskú inováčnú a startupovú stratégiu zameranú na zlepšovanie slovenského podnikateľského prostredia a podporu inovatívnych myšlienok podnikania zo strany vlády. Peter má skúsenosti ako politický poradca pri delegácii Európskej únie pri OSN v New Yorku a následne počas českého predsedníctva v Rade Európskej únie pracoval so Stálym zastúpením Českej republiky pri OSN. Pôsobil aj ako asistent poslanca slovenského parlamentu.  Pôsobil tiež ako expert v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venoval sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácii, výskumu a vývoja a podpory inteligentných miest. Dlhodobo pôsobil aj v zahraničí ako strategický konzultant v rôznych poradenských spoločnostiach a tiež vo viacerých medzinárodných organizáciách, vrátane Európskeho parlamentu v Bruseli a Organizácii spojených národov v New Yorku.

Prezentačný blok