Martin Tamajka

Je softvérový vývojár v spoločnosti Siemens Healthineers, kde sa primárne zameriava na nové technológie. Okrem spoločnosti Siemens Healthineers je doktorandom na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Martin vo svojom výskume pracuje na nových metódach počítačového videnia a umelej inteligencie pre analýzu medicínskych obrazových dát. 

Prezentačný blok