Martin Tamajka

Je softvérový vývojár v spoločnosti Siemens Healthineers, kde sa primárne zameriava na nové technológie. Okrem spoločnosti Siemens Healthineers je doktorandom na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Martin vo svojom výskume pracuje na nových metódach počítačového videnia a umelej inteligencie pre analýzu medicínskych obrazových dát. 

Prezentačný blok

2020
(9:00 – 10:15) Why is Technology Transfer (Collaboration with Science and Research) Always Good for Business? (LS 1)
2020 - 20. októbra 2020 - 09:00, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER