Miriama Hučková

Miriama Hučková je výkonnou riaditeľkou Košice IT Valley, ktorý je v súčasnosti jediným certifikovaným zlatým klastrom na Slovensku a prvým svojho druhu v strednej Európe.

Predtým pôsobila 3 roky na Ministerstve hospodárstva SR, kde sa venovala tvorbe politík na zvýšenie inovačnej výkonnosti SR, konceptu Smart City a medzinárodnej spolupráci. Vyštudovala právo na univerzite v Košiciach a v Taliansku.

O Košice IT Valley

Košický kraj bol dlhodobo známy pre svoj hutnícky priemysel, no v posledných rokoch rastie jeho význam aj ako regiónu inovácií a informačných technológií. To sa do veľkej miery darí vďaka klastru Košice IT Valley, ktorý sa stal príkladom fungujúcej spolupráce medzi IT firmami, regionálnou samosprávou a univerzitami.

Klaster vznikol v roku 2007, má 58 členov a za svoj hlavný cieľ si kladie podporovať IT priemysel v regióne. Vďaka vytvoreniu funkčných väzieb medzi inak konkurenčnými subjektmi došlo k zvýšeniu investorskej atraktivity regiónu ako aj k zvýšeniu zamestnanosti v kraji. Tento fakt potvrdzujú aj čísla: v roku 2007 v rámci regiónu pracovalo v IT menej než tisíc ľudí, no dnes tento sektor dáva prácu viac ako 15-tisíc ľuďom a tvorí približne 16 % HDP Košického kraja.

Prezentačný blok

2020
(10:00 – 11:00) Klastre – akcelerátor inovácií (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION