Klastre – akcelerátor inovácií

10:00 – 11:00 (diskusný blok)

Klastre napomáhajú inováciám a transferu technológií z univerzít / vedecko-výskumných inštitúcií do priemyslu. Spolupráca klastrov s univerzitami, vedecko-výskumnými parkmi a inštitúciami. Aké výhody ponúkajú klastre pre svojich členov a aké podmienky by potrebovali na posilnenie klastrov na Slovensku. Ako klastre reagovali na nevyspytateľnú situáciu na trhu, aké benefity poskytli svojim členom v reakcii na aktuálnu situáciu na trhu.

Moderátor:  Mgr. Andrej Rybovič, SIEA

Rečníci

Andrej Rybovič
20. októbra 2020 - 10:00, LIVE STREAM 2
Renáta Magulová
20. októbra 2020 - 10:00, LIVE STREAM 2
Martin Svoboda
20. októbra 2020 - 10:00, LIVE STREAM 2
Miriama Hučková
20. októbra 2020 - 10:00, LIVE STREAM 2