Lukrécia Marčoková

Štúdium na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v študijnom odbore Technológia organických výrob, ukončila v roku 1992. Po ukončení štúdia pracovala na rôznych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach Slovakofarma, a. s. a Biotika, a. s. V Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky začala pracovať v roku 1998 na pozícii patentového experta pre oblasť organickej chémie a farmácie. Neskôr (od roku 1999 do marca 2004) bola vedúcou oddelenia prieskumu patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov z oblasti chémie a farmácie. Od marca 2004 pôsobí ako riaditeľka patentového odboru.

Prezentačný blok