Lukrécia Marčoková

Štúdium na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v študijnom odbore Technológia organických výrob, ukončila v roku 1992. Po ukončení štúdia pracovala na rôznych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach Slovakofarma, a. s. a Biotika, a. s. V Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky začala pracovať v roku 1998 na pozícii patentového experta pre oblasť organickej chémie a farmácie. Neskôr (od roku 1999 do marca 2004) bola vedúcou oddelenia prieskumu patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov z oblasti chémie a farmácie. Od marca 2004 pôsobí ako riaditeľka patentového odboru.

Prezentačný blok

2020
(12:00 – 12:30) Špecifiká patentovateľnosti biotechnologických vynálezov (LS 3*)
2020 - 19. októbra 2020 - 12:00, 2020 - 19. októbra 2020, COOPERATION
2020
(10:30 – 11:45) Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences” (LS 1)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER