Ako môžu Európske centrá digitálnych inovácií akcelerovať digitalizáciu slovenského priemyslu?

18. októbra 2022, 11:15 - 12:30
  • predstavenie Európskych centier digitálnych inovácií (European Digital Innovation Hubs)
  • čo môžu ECDI ponúknuť slovenským podnikom?
  • predstavenie projektu SKAI-eDIH – Európskeho centra digitálnych inovácií zameraného na technológie umelej inteligencie

Účastníci panelovej diskusie: TBD

Moderátorka: Anna Brziaková, Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Michal Kardoš
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, COOPERATION
Mária Bieliková
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, COOPERATION
Anna Brziaková
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, COOPERATION