Mária Bieliková

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. vedie Kempelenov inštitút inteligentných technológií (www.kinit.sk) – nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a cirkuláciu talentov. Participuje na viacerých medzinárodných projektoch, medzi nimi aj na projekte Hopero (www.hopero.sk), ktorý ako Európsky digitálny inovačný hub pomáha rozvíjať firmy pre digitálnu éru pomocou umelej inteligencie. 

Absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU), kde získala titul Ing. a PhD. a pôsobila viac ako 30 rokov najskôr ako odborná asistentka, potom docentka a profesorka. Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie (AI). Je senior členkou medzinárodných profesijných spoločností IEEE a ACM, bola členkou správnej rady Joint Research Center pri Európskej komisii.

V roku 2019 prišla s myšlienkou prepojenia akademickej komunity, firiem a štátnych či neziskových inštitúcií v téme umelej inteligencie. Založila spolu so zástupcami ITAS a AmCham Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, ktoré sa neskôr transformovalo do AIslovakIA.

Venuje sa výskumu zameraného na analýzu interakcie človeka s počítačom, modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach, v posledných rokoch najmä téme dezinformácií a ich šírenia na webe. Aktívne sa zúčastňuje diskusií o dôveryhodnej umelej inteligencii na národnej a európskej úrovni. Je bývalou členkou skupiny expertov na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorú zriadila Európska komisia. V súčasnosti je predsedníčkou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Prezentačný blok