Mária Bieliková

Prof. Ing. Mária Bieliková PhD. vedie Kempelenov inštitút inteligentných technológií (www.kinit.sk) – nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a prilákanie talentov na Slovensko.

Absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU), kde získala titul Ing. a PhD. a pôsobila viac ako 30 rokov najskôr ako odborná asistentka, potom docentka a profesorka. Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie (AI). Je senior členkou medzinárodných profesijných spoločností IEEE a ACM, bola členkou správnej rady Joint Research Center pri Európskej komisii.

V roku 2019 prišla s myšlienkou prepojenia akademickej komunity, firiem a štátnych či neziskových inštitúcií v téme umelej inteligencie. Založila spolu so zástupcami ITAS a AmCham Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, ktoré sa neskôr transformovalo do AIslovakIA.

Venuje sa výskumu zameraného na analýzu interakcie človeka s počítačom, modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach, v posledných rokoch najmä téme dezinformácií a ich šírenia na webe. Aktívne sa zúčastňuje diskusií o dôveryhodnej umelej inteligencii na národnej a európskej úrovni. Je bývalou členkou skupiny expertov na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorú zriadila Európska komisia. V súčasnosti je predsedníčkou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Prezentačný blok

Innovate Slovakia: Načo nám je vlastne tá „spolupráca“?
19. októbra 2021, 14:45 - 16:15, COOPERATION