Innovate Slovakia: Načo nám je vlastne tá „spolupráca“?

19. októbra 2021, 14:45 - 16:15

(panelová diskusia)

Diskusia sa pokúsi zodpovedať na otázku prečo je dôležité prepájať sektory a budovať inovačný ekosystém a predstaví úspešné príbehy z praxe.

Moderátor: Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE

Rečníci

Michaela Kršková
19. októbra 2021, 14:45 - 16:15, COOPERATION
Michal Kardoš
19. októbra 2021, 14:45 - 16:15, COOPERATION
Mária Bieliková
19. októbra 2021, 14:45 - 16:15, COOPERATION
Michal Laco
19. októbra 2021, 14:45 - 16:15, COOPERATION