Michaela Kršková

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.

Ako generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády je zodpovedná za medzirezortnú koordináciu inovačnej politiky a implementáciu reforiem a investícií komponentu 9 a komponentu 10 Plánu obnovy, ktoré majú za cieľ revitalizovať slovenský inovačný ekosystém a zjednodušiť a stransparentniť financovanie slovenskej vedy a výskumu. 

V minulosti Michaela spoluzakladala najväčší slovenský fond venture kapitálu, Neulogy Ventures, v rámci ktorého spolupracovala s mnohými úspešnými inovatívnymi firmami. Bola tiež spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards (dnes FTRNW), ktorá hrala dôležitú rolu v rozvoji slovenského inovačného ekosystému a ktorej účastníci majú dnes spoločne kumulatívnu valuáciu nad miliardu eur.

Bola tiež inovačnou konzultantkou pre spoločnosť Civitta, ako aj pracovníčkou kancelárie technologického transferu Oxfordskej univerzity.

Michaela vyštudovala Princetonskú univerzitu a Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve.

Prezentačný blok