TECHNOLOGY TRANSFER: Podpora výskumu a inovácií z Plánu obnovy a financovanie vedy a výskumu na akademických inštitúciách

24. októbra 2023, 11:00 - 12:00

Obsahom prezentácie Michaely Krškovej, CEO Úradu vlády, budú informácie o prepojeniach zavádzaných nadrezortných koncepčných a koordinačných inštrumentov Komponentu 9 Plánu obnovy a rozvoja a inovatívnych inštrumentov financovania vedy a výskumu v rámci Komponentu 8 rezortu školstva, nadrezortný prístup v oblasti transferu technológií.

Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií CVTI SR, predstaví filozofiu podporných nástrojov transferu technológií národných projektov NITT SK a NITT SK II a návrh jej aktualizácie v rámci opatrenia 1.2.3.1 Akčného plánu Národnej stratégie vedy, výskumu a inovácií a prejavy tejto aktualizácie v motivačných podporných nástrojoch transferu technológií po roku 2023.

Rečníci

Michaela Kršková
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 1
Miroslav Kubiš
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 1
Gregor Mareš
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 1