TECHNOLOGY TRANSFER: Podpora výskumu a inovácií z Plánu obnovy a financovanie vedy a výskumu na akademických inštitúciách

24. októbra 2023, 11:00 - 12:00

Rečníci

Gregor Mareš
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 1
Michaela Kršková
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 1
Miroslav Kubiš
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 1