Gregor Mareš

Pracuje v RTVS ako moderátor relácií o vede a technike VAT a Experiment a uvádza tiež dlhé roky najsledovanejšiu vedomostnú reláciu v televíziách na Slovensku – DUEL.

Vysokú školu absolvoval vo Zvolene na Technickej Univerzite v odbore Management lesných podnikov, ale už od prvého ročníka pracoval v rôznych regionálnych aj celoslovensky pôsobiacich rádiách a v tejto oblasti začal aj pôsobiť po úspešnom ukončení štúdia.

Jeho profesionálna kariéra sa začala orientovať na propagáciu  Vedy a Techniky v televízii od roku 2009, kedy začal moderovať reláciu VAT- Veda a Technika.

V roku 2011 pribudlo do jeho portfólia moderovanie vedomostnej súťaže DUEL a v roku 2019 začal moderovať vedeckú diskusiu s významnými osobnosťami Slovenskej vedy– reláciu Experiment.

Všetky projekty v ktorých pôsobí si udržiavajú dlhodobo vysokú úroveň a tešia sa diváckemu záujmu. Relácia DUEL je často najsledovanejšou reláciu dňa v RTVS.

VAT – 14 rokov

DUEL – 12 rokov

Experiment – 4 roky  

Prezentačný blok