Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií

18. októbra 2022, 14:15 - 15:30

Panel prinesie svojim divákom tieto tematické okruhy:

  • Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií na Slovensku a v zahraničí – skúsenosti a best practices
  • Konkrétne nástroje na podporu inovačných komunít a inovátorov
  • Aké sú bariéry efektívnej podpory na Slovensku – kde sa stala chyba?
  • Slovensko: krajina v pasci stredného príjmu alebo ekonomika založená na inováciách?

Moderátor: Peter Kolesár – partner spoločnosti Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Michaela Kršková
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION
Peter Kolesár
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION
Petra Dzurovčinová
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION
Radim Kocourek
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION
Martin Mudrak
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION