Peter Kolesár

Peter Kolesár

Peter Kolesár je partnerom v konzultačnej firme CIVITTA, ktorej misiou je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií.

Peter je aj členom správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham) a tiež Košice IT Valley. Má viac ako 13 rokov skúseností s prácou so startupmi a je spoluzakladateľom akceleračných programov Challenger a HealthCare Lab. Predtým pôsobil ako obchodný a inovačný poradca na Veľvyslanectve Slovenska v USA, kde sa zameriaval na podporu inovačnej spolupráce medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Pôsobil aj ako obchodný radca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Tel Avive.

Prezentačný blok

2022
Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION
2020
(14.30 – 15:45) Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí: utópia, či chiméra? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION