Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí: utópia, či chiméra?

14:30 – 15:45 hod. (diskusný blok a rozhovor)

Na Slovensku sa dlhodobo hovorí, že naše akademické a univerzitné prostredie by malo aktívnejšie viesť študentov aj akademický pracovníkov k podnikavosti. Podpora podnikavosti neznamená len podpora podnikania (zakladanie startupov, či spin-offov), ale aj vnútornej podnikavosti – aktívneho a tvorivého hľadania príležitostí v rámci organizácie, vzdelávacej či výskumnej činnosti. Je podnikavosť naozaj dôležitá? Akým výzvam čelíme na Slovensku? Môžeme ich prekonať?

  • Pavol Čekan, PhD., MultiplexDX International
  • Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Slovenská akadémia vied
  • Jozef Kováč, FIIT STU v Bratislave, spoluzakladateľ Exponea s. r. o.
  • doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Moderátor: Peter Kolesár, Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Pavol Šajgalík
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Renáta Bačárová
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Jaroslav Noskovič
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Peter Kolesár
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Pavol Čekan
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
Jozef Kováč
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION