Pavol Šajgalík

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je od roku 2015 predsedom Slovenskej akadémie vied. Jeho vedecké zameranie je výskum a vývoj neoxidovej a oxidovej vysoko výkonnej keramiky. Hlavným záujmom jeho výskumu sú vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami týchto materiálov. Bol prezidentom Európskej keramickej spoločnosti, je členom Americkej i Japonskej keramickej spoločnosti, je zvolený člen World Academy of Ceramics. Je autorom viac ako 200 vedeckých článkov.

Prezentačný blok

2023 2022
Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
2020
(14.30 – 15:45) Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí: utópia, či chiméra? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION