Pavol Šajgalík

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je slovenský materiálový vedec. Od 15. januára 2015 predseda Slovenskej akadémie vied, znovu zvolený na funkčné obdobie 2017 – 2021.V rokoch 2013 – 2015 pôsobil ako podpredseda SAV pre ekonomiku. Pavol Šajgalík získal vysokoškolské vzdelanie v odbore experimentálna fyzika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1979.Odvtedy pôsobí na Ústave anorganickej chémie SAV. Titul RNDr. získal v roku 1981 na svojej alma mater, CSc. v roku 1987 na Fyzikálnom ústave SAV, DrSc. v roku 1996 na Ústave anorganickej chémie SAV, doc. v roku 1998 na Hutníckej fakulte TU v Košiciach a titul profesor na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.Od roku 1999 do roku 2013 pôsobil ako riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV. Jeho oblasť výskumu je: materiálový výskum, konštrukčná keramika, keramické nano-kompozity, fázová transformácia a mikroštruktúra. Naďalej pôsobí ako vedúci oddelenia keramiky na Ústave anorganickej chémie.

Prezentačný blok

(14.30 – 15:45) Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí: utópia, či chiméra? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION