Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?

19. októbra 2022, 10:45 - 12:00

V rámci diskusného panelu budú nastolené reálne legislatívne problémy transferu technológií. Diskusia sa na ne pokúsi nájsť riešenia, ktoré by po jej skončení mohli byť aplikované v praxi.

Účastníci panelovej diskusie:

  • Tomáš Klinka – patentový zástupca a senior právnik, Advokátska kancelária Bukovinsky & Chlipala
  • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. – predseda SAV
  • prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. – prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Michal Habrman – ekonomický analytik – senior, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií, Úrad vlády SR

Moderátor:

Miroslav Kubiš – vedúci Odboru transferu technológií, CVTI SR

Rečníci

Pavol Šajgalík
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Tomáš Klinka
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER