Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?

19. októbra 2022, 10:45 - 12:00

V rámci diskusného panelu budú nastolené reálne legislatívne problémy transferu technológií. Diskusia sa na ne pokúsi nájsť riešenia, ktoré by po jej skončení mohli byť aplikované v praxi.

Moderátor:

Miroslav Kubiš – vedúci Odboru transferu technológií, CVTI SR

Rečníci

Pavol Šajgalík
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Jozef Masarik
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Miroslav Kubiš
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Ľudovít Paulis
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Michal Habrman
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Tomáš Klinka
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER