Tomáš Klinka

JUDr. Tomáš Klinka v súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala ako patentový zástupca a senior právnik so zameraním na právo duševného vlastníctva a právo informačných technológií. V rámci advokátskej kancelárie je zodpovedný za agendu a rozvoj práva duševného vlastníctva a vedie tiež pobočku kancelárie v Banskej Bystrici. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava na efektívnu ochranu duševného vlastníctva, strategickú litigáciu, manažment inovácií a transfer technológií. Ako expert pri Arbitrážnom centre European Information Society Institute (EISi) rozhodoval viaceré doménové spory: vogue.sk, lincolnelectric.sk, petrzalskenoviny.sk, ryanair.sk, rennie.sk a converse.sk.

Tomáš bol opakovane zaradený do prestížneho medzinárodného rebríčka IP profesionálov WTR1000 2019-2021 a tiež IP STAR 2020-2021. Je členom redakčnej rady časopisu Transfér Technológií bulletin (TTb) a časopisu Duševné vlastníctvo. Často publikuje v časopise Duševné vlastníctvo a na blogu www.lexforum.sk. Pravidelne prednáša na vedeckých konferenciách a odborných seminároch.

Tomáš vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, dlhší čas pracoval na Úrade priemyselného vlastníctva SR, kde ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru v rokoch 2015-2017 inicioval, a v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou aj viedol, práce na zásadnej revízii práva priemyselného vlastníctva. Zastupoval SR na vrcholných medzinárodných podujatiach v oblasti duševného vlastníctva, ako aj na viacerých diplomatických konferenciách.

Prezentačný blok

2022
Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER
2021
Legislatívne prekážky pri realizácii transferu technológií na Slovensku
19. októbra 2021, 13:30 - 14:30, TECHNOLOGY TRANSFER