Legislatívne prekážky pri realizácii transferu technológií na Slovensku

19. októbra 2021, 13:30 - 14:30

Prezentácie Tomáša Klinku (Bukovinsky & Chlipala) a Jaroslava Noskoviča (CVTI SR) zamerané na legislatívne prekážky, najmä identifikované prekážky súvisiace s neexistujúcou zákonnou úpravou prevodu práv k duševnému vlastníctvu vzťahujúcou sa na verejné a štátne vedeckovýskumné inštitúcie a na nedostatočnú právnu úpravu podmienok štátnej pomoci v súvislosti s realizáciou komerčne zameraných výskumu a vývoja (pri realizácii priameho transferu technológií)

Rečníci

Jaroslav Noskovič
19. októbra 2021, 13:30 - 14:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Tomáš Klinka
19. októbra 2021, 13:30 - 14:30, TECHNOLOGY TRANSFER