Jaroslav Noskovič

Jaroslav Noskovič študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde získal PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR v Odbore transferu technológií a od roku 2014 vedie Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z pozície špecialistu na poskytovanie expertných podporných služieb v procese zabezpečovania ochrany vynálezov, technických riešení dizajnov a iného priemyselného vlastníctva. Je autorom viacerých odborných článkov, v rokoch 2016 – 2017 vyučoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“, je lektorom v študijnom programe Úradu priemyselného vlastníctva SR a pravidelne prednáša na vedeckých a odborných podujatiach.

Prezentačný blok

(10:30 – 11:45) Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences” (LS 1)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER