Jaroslav Noskovič

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde získal PhD. v odbore fyzika kondenzovaných látok. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR v Odbore transferu technológií a od roku 2014 vedie Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Zodpovedá za poskytovanie expertných podporných služieb v procese zabezpečovania ochrany vynálezov, technických riešení dizajnov a iného priemyselného vlastníctva. Je autorom viacerých odborných článkov, od roku 2016/2017 vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“, je lektorom v študijnom programe Úradu priemyselného vlastníctva SR a pravidelne prednáša na vedeckých a odborných podujatiach.

Prezentačný blok

2022
Nástroje zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou
18. októbra 2022, 15:45 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER
2021
Legislatívne prekážky pri realizácii transferu technológií na Slovensku
19. októbra 2021, 13:30 - 14:30, TECHNOLOGY TRANSFER
2021 2020
(14.30 – 15:45) Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí: utópia, či chiméra? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION
2020
(10:30 – 11:45) Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences” (LS 1)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER