Nástroje zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou

18. októbra 2022, 15:45 - 16:30

Programový vstup predstaví Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) a jednotný kontaktný bod Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).

Jednotný kontaktný bod pre vyhľadávanie partnerov na výskum

V rámci príspevku bude predstavený nástroj zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou  – „Jednotný kontaktný bod“ určený pre firmy, ktoré majú záujem o riešenie svojho technického problému alebo výzvy prostredníctvom výskumu realizovaného vedeckovýskumnou inštitúciou. Tento nástroj bol vytvorený Centrom transferu technológií pri CVTI SR a je zameraný na vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj z radov slovenských univerzít, organizácií SAV a rezortných výskumných ústavov za účelom výskumnej spolupráce s firmami. Nakoľko CTT CVTI SR dlhoročne spolupracuje s týmito inštitúciami, má prehľad o výskumných tímoch a ich kompetenciách. Na základe požiadavky firmy je vďaka tomu možné  vyhľadať vhodného partnera, nadviazať s ním kontakt a v spolupráci s lokálnym centrom transferu technológií dohodnúť podmienky výskumnej spolupráce. CVTI SR síce nezabezpečuje finančné krytie samotného výskumu, poskytuje však priamu podporu, a to aj pri koncipovaní súvisiacich zmlúv – od úpravy samotnej spolupráce až po licencovanie alebo prevod vytvoreného duševného vlastníctva.

Rečníci

Jaroslav Noskovič
18. októbra 2022, 15:45 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Peter Čižmár
18. októbra 2022, 15:45 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER