Peter Čižmár

JUDr. Peter Čižmár, PhD. sa v rámci svojej odbornej praxe orientuje na efektívnu ochranu duševného vlastníctva a transfer technológií. Je zodpovedný za riadenie a správu práv duševného vlastníctva na Technickej univerzite v Košiciach a za zabezpečovanie komplexnej podpory v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Je členom Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko – združenia odborníkov v oblasti komerčného využívania duševného vlastníctva a členom Komisie pre správu a vedenie patentového fondu a podporu v procese transferu technológií Národného centra transferu technológií SR. Poskytuje tiež odborné a podporné služby v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II.“

Prezentačný blok

2022
Nástroje zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou
18. októbra 2022, 15:45 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER