COOPERATION: Venture kapitál a spin-off: ako prebieha spolupráca v zahraničí

24. októbra 2023, 11:00 - 12:00

Rečníci

Jaromír Zahrádka
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 2