Mikuláš Vargic

Mikuláš je českým advokátom špecializujúcim sa na akademické spin-off spoločnosti. Vo svojej praxi  sa zameriava výlučne na právnu pomoc biotechnologickým spin-off spoločnostiam, licencovaniu a transferu technológií.

Pomáha klientom vo všetkých fázach prípravy, zakladania a financovania spin-off spoločností. Jeho hlavnou devízou je prehľad o technických a obchodných aspektoch každej transakcie.

Medzi jeho klientov patrí rada úspešných spin-off spoločností, investorov alebo výskumných inštitúcií a univerzít. Podieľal sa na založení investičného fondu i&i Biotech Fund, príprave finančných investícií do spin-off spoločností od súkromných investorov, priemyslových korporácií, investičných fondov alebo business angelov.

Mikuláš hovorí česky, slovensky a anglicky a môže poskytnúť poradenstvo v ktoromkoľvek z týchto jazykov. Mikuláš vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne a na Univerzite v Antverpách v Belgicku.

Kristýna & Mikuláš advokáti je butiková advokátska kancelária zameraná na transfer technológií z výskumných ústavov do komerčného sektora. Naším cieľom je pomáhať univerzitám a výskumným ústavom pri zakladaní spin-off spoločností a poskytovať poradenstvo v otázkach duševného vlastníctva, obchodných a korporátnych záležitostiach vrátane patentových práv, udeľovania licencií a medzinárodnej výskumnej spolupráce.

Našim klientom sme pomohli zmeniť výskumné prostredie v Českej republike. Pomáhali sme verejným výskumným ústavom a univerzitám pri zakladaní ich firiem na transfer technológií, startupových spoločností alebo firiem rizikového kapitálu. Spin-offom pravidelne pomáhame pri získavaní nových investorov a zaistení financovania.

Prezentačný blok

2023
COOPERATION: Venture kapitál a spin-off
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 2