Michal Habrman

Michal Habrman je hlavným analytikom Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády od roku 2021. Jeho aktuálnou profesnou výzvou je naštartovať analytický odbor na sekcii. Predtým pôsobil 7 rokov ako analytik na Inštitúte finančnej politiky (MF SR), kde sa venoval najmä makroekonomickému prognózovaniu a štrukturálnym politikám. Okrem iného pripravoval Národný plán obnovy v komponentoch venujúcich sa vzdelávaniu, výskumu, vývoju a inováciám ako aj rozvoju talentu. V minulosti krátko pôsobil ako výskumný pracovník, resp. odborný asistent na Ekonomickom ústave SAV a na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je absolventom hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

https://www.linkedin.com/in/michal-habrman-a1908176/

Prezentačný blok

2022
Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER